Jako maluchom bez trudu jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To smutne życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas