Po narodzinach upragnionego dziecka mamy rok czasu na opiekę nad nim. Czas ten upływa bardzo szybko i już kilka miesięcy po przyjściu