lean

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie zbędnych. lean warsztaty Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie technik lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.