Jak rozwija się Kraków

Wśród wielu województw w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że Kraków rzeczywiście pnie się do przodu.
Pomocne transformacje w Grodzie Kraka.
Co pozytywnego stworzono w przeciągu niedawnego okresu? Ilość zmian i inwestycji jest ogromna. Bardzo wsparły rząd w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których miasto chętnie korzysta. Szybkie akcje w temacie pozyskiwania dotacji spowodowały, że gmina wzbogaciła się o świeże drogi, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie innowacje nie są widoczne dla standardowego Krakusa. Nie znaczy to jednakowoż, że nie funkcjonują. Zwykle pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z nami związane. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w regionie zbyt mało się dzieje. Tymczasem miasto rozwija się w każdym kierunku. Innowacje w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu i modernizacji sieci wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, które pozwalają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się też pod kątem opcji kulturalnych. Potencjał Krakowa idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie miejsca inspirują turystów do odwiedzin.
Podejmowane przez radnych działania nie tyczą się jedynie ścisłego centrum Krakowa, ale też są związane z pełnym województwem . Dlatego zamiast utyskiwać lecz zauważyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się utrzymania szybkości innowacji – umożliwią miastu zostać niezwykłą metropolia.
Jacek Majchrowski działania